FAALİYETLERİMİZİ DÜZENLEYEN BELGELER
Müşteri sözleşmesi
MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ
"Bu sözleşme («Sözleşme») Esplanade Market Solutions Ltd., kayıt numarası 22514 IBC 2015, Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent ve Grenadinler (bundan böyle «Şirket» olarak anılacaktır) ve bu Sözleşmeyi imzalayan taraf (veya taraflar) (bundan böyle «Müşteri» olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

1. DÜZENLEYİCİ BELGELER.

Aşağıdaki Düzenleyici belgeler bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır:

1. Risk bildirimi;

2. Kullanici rehberi;

3. Nakit yasallaştırılmasına karşı koruma politikası;

4. Müşteri tabanını öğrenme politikası;

5. Kişisel veri işleme politikası;

6. Şirketin web sitesinde yayınlanan diğer tüm geçerli sözleşmeler.

Düzenleyici belgeler, Müşterinin alım satım ve alım satım dışı işlemleri gerçekleştirdiği tüm koşulları tanımladıkları için Müşteri tarafından dikkatlice okunmalıdır. Müşteri, bu Sözleşmenin şartlarını kabul ederek, yukarıda listelenen tüm Düzenleyici Belgelerin şartlarını da kabul etmiş olur. Bu Sözleşmenin koşulsuz kabulü, Müşteri tarafından bu Sözleşme kapsamında avans ödemesi ve Şirket tarafından alınması olarak kabul edilir.2. ŞİRKET HİZMETLERİ.

Şirket, şirkette açık olan bir veya daha fazla müşteri hesabını tutmayı kabul eder ve müşteriye kişisel hesap ve düzenleyici belgelerin olanaklarının öngördüğü işlemleri gerçekleştirmek için uluslararası döviz piyasasında para birimleri ve döviz çiftleri ile şirket tarafından sunulan diğer finansal araçlar ve varlıklarla birlikte marj bazında hizmet sunar.3. MÜŞTERİ BEYANLARI VE GARANTİLERİ.

Müşteri şunları beyan ve garanti eder:

1. Müşteri aklı başında, yetişkin ve yasal kapasiteye sahip;

2. Müşteriden başka hiç kimsenin Müşterinin hesaplarıyla ilgili bir menfaati yoktur ve olmayacaktır;

3. Müşteri, daha sonra aksi yönde herhangi bir karar alınmasına bakılmaksızın, Müşterinin marj ticareti şartlarında alım satım işlemleri gerçekleştirmeye uygun olduğunu işbu belgeyle garanti eder;

4. Müşteri, herhangi bir borsanın, herhangi bir borsanın sermayesinin çoğuna sahip olduğu herhangi bir şirketin, herhangi bir borsanın herhangi bir üyesinin ve/veya herhangi bir borsada işlem gören herhangi bir bankanın, tröstün veya aynı Şirket tarafından sunulan enstrümanlarda da işlem görüren sigorta şirketinin çalışanı değildir ve Müşterinin böyle bir çalışan olması halinde, Müşteri bu durumu derhal e-posta ile Şirkete bildirecektir;

5. Hesap açma başvurusunda verilen tüm bilgiler, bu Sözleşmenin kabulü sırasında gerçek, doğru ve eksiksizdir ve Müşteri, bu bilgilerdeki herhangi bir değişikliği derhal Şirkete bildirecektir;

6. Müşteri, şirketin teknik güvenlik açıklarından yararlanmaya yönelik kar elde etme stratejilerini uygulamamayı taahhüt eder;

7. Müşteri, yalnızca bir kişisel hesaba sahip olmayı taahhüt eder;

8. Müşteri, 20'den fazla ticaret hesabı açamayacağını anlar ve kabul eder. Müşteri en az bir gerçek ticaret hesabı açtıysa, Şirket, kendi takdirine bağlı olarak ek hesapların açılmasını kısıtlama hakkına sahiptir.

9. Müşteri, yasal kaynağı, yasal mülkiyeti ve kendisi tarafından Müşteri hesaplarına aktarılan fonları kullanma hakkını garanti eder.4. TİCARET İZNİ.

Şirket, Müşteri'nin sözlü, yazılı veya elektronik talimatlarına uygun olarak, Müşteri ile döviz sözleşmeleri ve Şirket tarafından sağlanan diğer alım satım araçları ile işlem yapacaktır.5. YETKİ.

Müşteri, Şirkete veya Şirket adına hareket eden acentelere, Müşterinin kredibilitesini araştırma ve bu bağlamda, Müşteri ile ilgili bilgileri doğrulamak için Şirketin uygun gördüğü bankalar, finans kuruluşları ve kredi kuruluşları ile iletişime geçme yetkisi verir. Müşteri ayrıca Şirkete Müşterinin mevcut ve geçmiş yatırım faaliyetlerini araştırma ve bu bağlamda vadeli işlemler, borsalar, brokerler / bayiler, bankalar, veri merkezleri ve Şirketin uygun gördüğü diğer finansal ve yatırım kuruluşları için bu tür alım satım komisyonları ile iletişime geçme yetkisi verir. Müşteri ayrıca, Şirketin bu Anlaşmaya uygun olarak Müşterinin performansı hakkında bu makamlara bilgi sağlayabileceğini (örneğin, teminatsız bir borç hesabındaki eksi bakiye hakkında) onaylar.6. FİNANSAL BİLGİLERİN AÇIKLANMASI.

Müşteri, Şirket'e herhangi bir şekilde açıklanan finansal bilgilerin, Müşterinin mevcut finansal durumunun doğru bir yansıması olduğunu beyan ve garanti eder. Müşteri, varlıklarının Müşterinin risk sermayesi olarak gördüğü kısmını dikkatle değerlendirdiğini beyan ve garanti eder. Müşteri, risk sermayesinin, Müşterinin riske atmak istediği para miktarı olduğunu anlar ve kabul eder. Müşteri, Şirket tarafından sağlanan hizmetleri kullanarak ticari işlemlerin sonuçlandırılmasının başlangıç sermayesinin tamamen kaybolmasına neden olabileceğini anlar. Müşteri, finansal durumunun, net varlıklarının ve/veya risk sermayesinin değerini düşürecek şekilde değişmesi halinde, durumu derhal Şirket'e bildirmeyi kabul eder.7. NAKİT YASALLAŞTIRMAYA KARŞI KOYMA PROSEDÜRLERİ.

Müşteri aşağıdakileri kabul eder ve onaylar:

KİMLİĞİN VE İKAMET ADRESİNİN ONAYLANMASI. Şirket, Şirkette hesap açan her Müşteriyi tanımlayan bilgileri toplamak, doğrulamak ve kaydetmekle yükümlüdür. Bir Müşteri tarafından hesap açarken Şirket, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakiler gibi bilgileri toplamakla yükümlüdür:

1. Müşterinin soyadı ve adı;

2. Doğum tarihi;

3. Daimi Adres;

4. Müşteri kimlik numarası. Şirket, müşterinin kimlik bilgilerini bir kredi kontrolü yaparak veya müşteriden bir devlet kimlik kartı/ pasaportu veya diğer kimlik belgelerini vermesini isteyerek doğrulayabilir.

İZLEME. Şirket, nakit yasallaştırma vakalarını araştırmak veya tanımlamak için hesaplardaki ticaret faaliyetlerini izleyebilir. Nakit yasallaştırmayı önleme prosedürlerinin diğer tüm hükümleri, KYC politikasında (Müşteri tabanını inceleme politikası) ve Şirketin nakit yasallaştırmayı önleme politikasında (AML politikası) belirtilmiştir. Müşteri tarafından seçilen yenileme yöntemine ve ödeme sistemine bağlı olarak, Müşterinin ödemeyi düzgün bir şekilde yapmak için ek bilgi sağlaması veya Şirketin takdirine bağlı olarak gerekli ek prosedürlerden geçmesi gerekebilir.8. HESAP TEKNİK BAKIMI.

Şirket, Müşterinin hesap açma başvurusunu reddedebilir veya Müşterinin hesabını Şirketin takdirine bağlı olarak herhangi bir nedenle bu eylemin nedenlerini açıklamadan kapatabilir. Şirket, Müşterinin hesabının Şirket tarafından sürdürülmesine devam etmek için Müşteriden Şirkete ek bilgi veya belge sağlamasını talep etme hakkına sahiptir. Müşteri, Şirketin kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda alım satım, ödeme veya transferleri kısıtlayabileceğini kabul eder. Müşteri, şirketin müşterinin ticaret hesabında gerçekleştirilen işlemlerin ve eylemlerin doğruluğunu herhangi bir şekilde kanıtlamaması, ticaret hesabının engellenmesi, ticaret hesabının devre dışı bırakılması, teklif sonuçlarının gözden geçirilmesi veya diğer eylemlerle ilgili açıklamalarda bulunması veya açıklama yapması gerekmediğini anlar ve kabul eder. Şirket, satıcının açık hatası nedeniyle işlenen veya piyasa dışı bir teklifle yerine getirilen bir emri veya emri iptal etme hakkına sahiptir. Şirket, kendi takdirine göre, ticaret sunucusundaki işlemleri pazar dışı olarak kabul etme hakkına sahiptir. Müşteri, ticaret işlemlerinde para biriminin fiziksel olarak tedarik edilmediğini anlar. Ticaret işlemlerindeki kazanç veya kayıplar, pozisyon kapatıldıktan hemen sonra müşterinin ticari hesap bakiyesinden tahsil edilir/borçlandırılır.9. GÜVENLİK VE GİZLİLİK.


Müşteri, Müşterinin çevrimiçi sipariş vermesine ve Şirketin elektronik ticaret sistemlerine erişmesine izin vererek, Müşterinin hesap numarasının ve şifresinin gizliliği ve güvenliğinden Müşterinin tek sahibi olduğunu ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Birden fazla hesap sahibi varsa, Müşteri yukarıdakilerden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Müşteri ayrıca, kendi ticari hesabında gerçekleştirilen işlemler de dahil olmak üzere, Müşteri hesabındaki numara ve şifrenin kullanılması sonucunda gerçekleştirilen tüm işlemlerden tamamen sorumlu olduğunu kabul eder. Müşterinin gizli bilgilerini kullanan herhangi bir üçüncü kişinin, Müşterinin talimatlarıyla çelişebilecek talimatlar vermesi durumunda, Müşteri Şirketi sorumluluktan muaf tutar ve çıkarlarını korumayı taahhüt eder. Müşteri, hesap numarasının ve/veya şifresinin kaybolması, çalınması veya izinsiz kullanılması durumunda derhal Şirkete e-posta ile bildirimde bulunmayı taahhüt eder.10. TAVSİYE VE DANIŞMANIN REDDİ.

Müşteri, Şirketin yatırım, hukuk ve vergi danışmanlığı sağlamadığını ve sağlamayacağını kabul eder. Müşteri, Şirketin vergi sonuçları veya ticaretle ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığını kabul eder. Müşteri, Müşterinin bağımsız bir yatırımcı olduğunu ve tüm açık emirlerin talep edilmediğini ve Müşterinin kendi yatırım kararına veya Müşterinin usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir temsilcisine dayandığını kabul eder. Müşteri, Şirketin veya herhangi bir çalışanının Müşterinin usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir temsilcisi olamayacağını ve Müşterinin Şirket'in veya herhangi bir çalışanının bu tür tavsiyeleri almasını talep etmeyeceğini veya ona güvenmeyeceğini kabul eder. Müşteri, işlem niteleyicileri, yapılan işlem sayısı, işlemlerin uygunluğu, yatırım stratejileri ve her işlemle ilgili riskler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm açık emirlerden tek başına sorumlu olduğunu ve Şirket'ten veya çalışanlarının bu yatırım kararlarından sorumlu olmadağını kabul eder. Müşteri ayrıca, Şirketin, Müşteri hesabında kullanılan herhangi bir uygulanan yatırım stratejisinin uygunluğunu veya uygunsuzluğunu incelemediğini veya doğrulamadığını kabul eder. Müşteri, herhangi bir kayıp veya zarardan doğan her türlü mali veya başka türlü yükümlülük veya masraftan (avukat ücretleri ve ödemeleri dahil) Şirketi ve memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini ve bağlı kuruluşlarını tazmin etmeyi kabul eder. Müşteri, müşterinin kişisel olarak veya uygun şekilde yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından kullanılan yukarıda belirtilen kararlardan, talimatlardan, işlemlerden veya stratejilerden veya müşterinin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden, beyanlardan, veya garantilerden herhangi birini ihlal etmesi sonucu zarar görebilir.11. TİCARET TAVSİYELERİ.

Müşteri şunları kabul eder:

Şirket veya Şirket içindeki herhangi bir kişi tarafından Müşteriye sağlanan herhangi bir piyasa tavsiyesi ve bilgisi, herhangi bir döviz sözleşmesi veya varlığının satılması veya alınması için bir teklif teşkil etmez.Bu tür tavsiyeler, Şirketin güvenilir olarak değerlendirdiği kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanmasına rağmen, yalnızca aracı kurumun görüşüne dayanabilir, bu bilgiler eksik ve/veya doğrulanmamış olabilir. Şirket, Müşteriye sağlanan bu tür bilgilerin veya ticaret tavsiyelerinin doğruluğundan veya eksiksizliğinden hiçbir beyanda bulunmaz, garanti vermez ve sorumlu değildir.


12. MARJ VE MEVDUAT ŞARTLARI.

Müşteri, Şirket'in kendi takdirine bağlı olarak talep edebileceği miktar ve şekillerde marjı sağlamak ve sürdürmekle yükümlüdür. Şirket, Müşteriye önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda marj gerekliliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Şirket, Müşterinin açık pozisyon sayısını ve/veya toplam sayısını sınırlama hakkını saklı tutar. Şirket, gerekli gördüğü herhangi bir zamanda Müşterinin herhangi bir pozisyonunu kapatma hakkını saklı tutar. Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir olayın, eylemin veya ihmalin neden olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, doğrudan veya dolaylı olarak, emirlerin ve / veya bilgilerin aktarılmasında herhangi bir gecikme veya yanlışlıktan veya herhangi bir iletim veya iletişim aracının arızalanmasından veya arızalanmasından kaynaklanan kayıp veya hasardan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz. Müşterinin brokerlik hesabından alınan para çekme talebinin yürütülmesi, Şirket tarafından münhasıran, talebin gerçekleştirildiği sırada Müşterinin tüm işlem hesaplarındaki serbest marj dahilinde gerçekleştirilir. Müşteri, Şirket nezdinde açılan hesaplarda açık pozisyon ve/veya bekleyen emir olması durumunda, Müşterinin hesaptan para çekme hakkının olmadığını anlar ve kabul eder. Müşteri tarafından çekilen tutar (kurallar ve Müşteri Sözleşmesi tarafından sağlanan bir ödeme yapmak için yapılan komisyonlar ve diğer masraflar dahil) serbest marj miktarını aşarsa, Şirket bu talebi reddetme hakkına sahiptir. Müşterinin hesabındaki fon miktarının eksiye düşmesi durumunda, Şirket, yetkisiz olarak, Müşterinin Kişisel Hesabının başka herhangi bir hesabından veya diğer herhangi bir hesabından (Şirket Müşteri ile bu Kişisel hesap arasında bir bağlantı olduğuna inandığı halde) para transfer ederek bu hesaptaki negatif sonucu geri ödeme hakkına sahiptir.
13. Rollover.


Şirket, kendi takdirine bağlı olarak ve Müşteriye bildirimde bulunmaksızın, Müşterinin açık pozisyonlarını tazmin etme, bir sonraki fatura dönemi için Müşterinin açık pozisyonlarını yenileme veya Müşteri adına Şirketin kendi takdirine bağlı olarak uygun göreceği her türlü koşul ve yöntemle bir emri yerine getirme / kabul etme hakkına sahiptir. Şirket, müşterinin Ticaret hesabı hizmetini askıya alma ve müşterinin şirkette açık olan tüm ticaret hesaplarında herhangi bir işlem gerçekleştirildikten sonra 60 (altmış) günden fazla bir süre geçtikten sonra aylık 50 (elli) USD tutarında hareketsizlik ücretini çekme hakkına sahiptir. Bu ticaret hesabı Etkin Değil olarak kabul edilir ve arşive yerleştirilebilir. Etkin olmayan hesap, gerekli bilgiler sağlandığında müşterinin isteği üzerine yeniden etkinleştirilebilir.
14. İPTAL VE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ.

Müşteri, emri iptal etmenin veya değiştirmenin imkansız olduğu durumlar olabileceğini kabul eder. Müşteri, siparişin iptal edilememesi veya değiştirilememesi durumunda müşterinin orijinal emri yerine getirmesi gerektiğini beyanve kabul eder. Şirketin siparişi iptal edememesi veya değiştirememesi durumunda Şirket Müşteriye karşı sorumlu değildir. Müşteri ayrıca, bir emri değiştirme veya iptal etme ve değiştirme girişimlerinin, emirlerin yanlış işlenmesine veya yinelenen emirlerin uygulanmasına yol açabileceğini de kabul eder, çünkü şirketin sistemleri yinelenen emirlerin yeniden doldurulmasını engellemediğinden ve müşterinin söz konusu emrin her yerine getirilmesinden kendisi sorumludur. Müşteri, belirli bir emrin icra edildiğine dair Şirket'ten teyit alana kadar herhangi bir emrin yerine getirildiğini veya iptal edildiğini varsaymayacağını taahhüt eder. Müşteri, ek emir girmeden önce beklemede olan emirlerinin durumunu bilmekten sorumludur. Müşteri, siparişin hangi durumda olduğunu Müşteriye açık değilse Şirket ile iletişime geçmeyi taahhüt eder. Müşteri, Müşteri siparişlerinin durumunu teyit etmek için Müşteri hesabının çevrimiçi beyanını günlük olarak gözden geçirmeyi taahhüt eder. Hizmetin teknik özellikleri Müşterinin Kişisel Hesabında bazı bilgilerin görüntülenmesine izin vermediğinden, işlemler, makbuzlar ve para çekme işlemleriyle ilgili tüm ilgili bilgiler yalnızca MetaTrader 4'te görüntülenir.15. HESAPLARIN TASFİYESİ.

Aşağıdaki durumlarda:

(a) Müşterinin ölümü veya yasal tasfiyesi;

(b) Bir lehtar tayini için iflas dilekçesi verilmesi veya Müşteri aleyhine veya aleyhine iflas davası veya benzeri yasal işlem başlatılması;

(c) Yetersiz marj veya Müşteri'nin bir veya daha fazla hesabını korumak için yatırılan herhangi bir teminatın, mevcut piyasa fiyatlarına bakılmaksızın hesabın güvenliğini sağlamak için yetersiz olduğuna dair Şirket kararı ;

(d) Müşterinin, Şirket tarafından belirtilen süre içerisinde bu Sözleşme uyarınca talep edilen herhangi bir bilgiyi Şirkete vermemesi;

(e) Şirketin kendisini korumak için uygun gördüğü diğer durumlar veya olaylar. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, aşağıdaki işlemlerden bir veya birkaçını (veya herhangi bir bölümünü) uygulayabilir:

1. Müşteri için tutulan veya yürütülen herhangi bir veya tüm döviz sözleşmelerini, menkul kıymetleri veya diğer mülkleri satmak veya satın almak.

2. Müşteri ile mutabık kalınan herhangi bir veya tüm bekleyen siparişleri veya sözleşmeleri veya diğer yükümlülükleri iptal edin.

Yukarıdaki işlemlerden herhangi biri, marj talebi olmaksızın, önceden satış/satın alma bildirimi olmaksızın veya müşteriye, müşterinin kişisel temsilcilerine, mirasçılarına, yöneticilerine, yöneticilerine, vekillerine veya mirasçılarına başka bir bildirimde bulunmaksızın ve sahiplik payının yalnızca Müşteri tarafından mı yoksa başkalarıyla birlikte mi paylaşıldığına bakılmaksızın gerçekleştirilebilir.16. Ofset.

Müşteri ile Şirket arasındaki anlaşmadan önce açılan döviz pozisyonlarının takas gününde alınmasına ilişkin talimatlar, takas gününden en az 1 (bir) iş günü önce Şirkete iletilmelidir. Alternatif olarak, yukarıda açıklanan aynı süre zarfında, Şirketin siparişi alabilmesi için yeterli fona ve/veya gerekli belgelere sahip olması gerekir. Ne talimatlar, ne nakit ne de belgeler alınmazsa, şirket önceden haber vermeksizin ya müşterinin pozisyonunun ofsetini yapabilir, bir sonraki yerleşim döneminde müşterinin pozisyonunun rollover'ını yapabilir veya müşterinin adına bu Şartlar ve koşullar altında ve şirketin kendi takdirine bağlı olarak makul gördüğü şekillerde bir emir alabilir / alabilir.17. HARCAMALAR.

Müşteri, şirketin bu Sözleşme kapsamında hizmet vermesinden kaynaklanan masrafları (ek ücretler ve indirimler, hesap ekstresi ücretleri, etkin olmayan hesaplar için ücretler, sipariş iptal ücretleri, hesap transfer ücretleri, brokerlerden ve para yöneticilerinden gelen ücretler veya diğer ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ödemeyi kabul eder. Şirket, Müşteriye önceden haber vermeksizin ücret miktarını değiştirme hakkına sahiptir. Tüm masraflar, Müşteri tarafından tahakkuk ettiği veya Şirketin kendisi tarafından belirlendiği şekilde ve kesinlikle ödenecektir ve Müşteri, işbu belge ile Şirkete, Müşterinin hesabından/hesaplarından bu tür masrafları çekme yetkisi verir.18. FONLARIN YATIRILMASI VE ÇEKİLMESİ.

Şirket, Müşterinin fonlarını nakit veya eşdeğeri olarak almaz veya dağıtmaz. Müşteri ile Şirket arasındaki tüm işlemler, banka havalesi, çek veya Şirketin hem gönderen hem de alan tarafların kimliğini teyit edebileceği herhangi bir şekilde ve Şirketin uygun gördüğü şekilde gerçekleştirilmelidir. Şirket, Müşterinin hesaplarından yalnızca Müşterinin sahip olduğu kişiselleştirilmiş ödeme ayrıntılarına para çeker. Kişiselleştirilmiş ödeme ayrıntıları, Müşteri tarafından sağlanan belgelerin kopyaları temelinde Şirket tarafından onaylanmalıdır. Müşteri, ödeme detaylarının kendisine ait olduğuna dair yeterli kanıt sunmadıysa, Şirket, ödeme detayları güvenilir bir şekilde teyit edilene kadar para çekme talebini yerine getirmeme hakkına sahiptir. Para çekme, yalnızca aynı ödeme ayrıntıları kullanılarak, aynı ödeme sistemi aracılığıyla ve mevduatın çoğunun girişiyle aynı para biriminde mümkündür. Para çekme talepleri, Şirket tarafından ilk gelene ilk hizmet esasına göre belirlenen zaman dilimi içinde yapılır. Talebin işleme alınma süresi, para çekme miktarına ve para çekme yöntemine bağlı olarak uzayabilir. Nakit yasallaştırmayı, sahteciliği ve diğer yetkisiz işlemleri önlemek için, Şirket, müşterinin Para Çekme imkanlarını sınırlayabilir. Müşterinin brokerlik hesabı, Müşterinin hesabına para yatırırken mevcut olan herhangi bir şekilde yenilenebilir. Müşteri sadece kendi adına transfer yapabilir. Üçüncü şahıslardan yapılan hesap yenilenmesi kabul edilmez. Şirket, havalenin üçüncü bir şahıs adına alınması durumunda, bir aracı kurum hesabına alınan fonları kredilendirmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda Şirket parayı gönderene iade eder. Fonların iadesiyle ilgili tüm masraflar Müşteri tarafından ödenir. Para çekme talebinde verilen bilgilerin doğruluğundan müşterinin kendisi sorumludur.19. ŞÜPHELİ TİCARET DIŞI İŞLEMLER.

Ticari olmayan bir işlem, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan durumlarda Şirket tarafından şüpheli kabul edilebilir:

1. Ticari hesaplarda işlem yapmadan transferlerin kötüye kullanılması (çekilecek her bin dolar veya eşdeğeri için 3 lottan az);

2. Açık bir ekonomik anlamı veya açık bir meşru amacı olmayan işlemlerin olağandışı doğası;

3. İşlemlerin suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (aklama) veya terörizmin finansmanı amacıyla yapıldığına dair gerekçeler oluşturan durumlar;

4. Müşteri, kendi kimliği için bilgi ve doğrulama için belgeler sağlamaması, aynı yanlış bilgi sağlaması gibi;

5. Müşteri ile kendisi tarafından belirtilen kayıt e-postası ve telefon numarası ile iletişim kuramamak;

6. Sahte veya geçersiz belgeler sağlamak.

Şirket, yukarıda açıklanan ticari olmayan şüpheli işlemlerin niteliğini araştırma ve sonucunda bu tür işlemleri, oluşum nedenleri netleşinceye ve soruşturma tamamlanıncaya kadar askıya alma hakkını saklı tutar. Soruşturma sırasında Şirket, Müşterinin hesaplarını bloke etme ve Müşterinin kimliğini, ödemesini ve Müşterinin hesabını yenilemek için alınan fonların yasal mülkiyetini ve yasal kaynağını doğrulayan diğer belgeleri kanıtlayan Müşteri belgelerini talep etme hakkına sahiptir.
20. AÇIKLAMALAR VE ONAYLAR.

Müşteri için varantların ve hesap ekstrelerinin uygulanmasına ilişkin onay raporları doğru kabul edilir ve itiraz alındıktan hemen sonra alınmadıkça ve müşterinin varantının yerine getirilmesinden sonraki 1 (bir) iş günü içinde yazılı olarak teyit edilmedikçe, müşteri için nihai ve bağlayıcı olarak kabul edilir. Şirket, müşteriye kişisel hesabına ve ticaret hesabına çevrimiçi erişim sağlar. İtirazın reddedilmesi, müşterinin söz konusu raporları almadan önce şirket veya acenteleri tarafından alınan tüm eylemlerin onaylanması olarak kabul edilir. Müşterinin anlaşmayı onaylamaması, müşteriyi bu sözleşmedeki talimatlara göre itiraz etme yükümlülüğünden muaf tutmaz.21. BAĞLANTI.

Müşteri için varantların ve hesap ekstrelerinin uygulanmasına ilişkin onay raporları doğru kabul edilir ve itiraz alındıktan hemen sonra alınmadıkça ve müşterinin varantının yerine getirilmesinden sonraki 1 (bir) iş günü içinde yazılı olarak teyit edilmedikçe, müşteri için nihai ve bağlayıcı olarak kabul edilir. Şirket, müşteriye kişisel hesabına ve ticaret hesabına çevrimiçi erişim sağlar. İtirazın reddedilmesi, müşterinin söz konusu raporları almadan önce şirket veya acenteleri tarafından alınan tüm eylemlerin onaylanması olarak kabul edilir. Müşterinin anlaşmayı onaylamaması, müşteriyi bu sözleşmedeki talimatlara göre itiraz etme yükümlülüğünden muaf tutmaz.22. E-POSTA VE ELEKTRONİK HABERLEŞME.

Şirket'e gönderilen veya Şirket'ten gönderilen tüm e-postalar Şirket'in kurumsal e-posta sisteminde izlenmekte, doğrulanmakta ve saklanmaktadır. Müşteri, e-postanın Müşterinin hedeflenen alıcısı tarafından alınmasında gecikmeler olabileceğini kabul eder. Müşteri, alım veya satım emirlerini iletmek için e-posta kullanmamayı kabul eder. Müşteri, Müşterinin e-posta kullanmasının bir sonucu olarak gerçekleştirilen herhangi bir eylemden veya eylemlerdeki herhangi bir ihmalden Şirketin sorumlu olmadığını kabul eder. Müşteri, Şirketin bir çalışanı ile iletişimde Müşterinin hatalı davranışı durumunda Şirketin Müşteri ile olan sözleşme ilişkisini tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tuttuğunu anlar ve kabul eder.23. DURDURULAMAZ BİR GÜÇ.


Şirket, iletim veya iletişim tesislerinin arızalanması veya arızalanması, elektrik kesintileri veya Şirketin kontrolü dışındaki herhangi bir nedenle sipariş vermedeki gecikmelerden sorumlu değildir. Şirket, Müşteri tarafından herhangi bir acente, banka, ödeme sistemi veya bu Sözleşme uyarınca Şirket tarafından kullanılan başka herhangi bir taraf aracılığıyla aktarılan paraya Şirketin erişimini kısıtlayan temerrüt ve diğer olaylardan kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. Şirketin kontrolü dışındaki olaylar nedeniyle herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, bu tür bir başarısızlık bu Sözleşmenin ihlali anlamına gelmez ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sağlanan süre, belirtilen süreye eşit bir süre için uzatılmalıdır. böyle bir olayın süresi. Şirketin kontrolü dışındaki olaylar şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: savaşlar, sivil kargaşa, donanım ve yazılım arızaları, grevler, yangınlar, sel, depremler, banka veya ödeme sistemi arızaları, hükümet düzenlemeleri veya sınırlamaları dahil olmak üzere üçüncü şahısların teknik arızaları , öngörülemeyen ve makul bir süre içinde önlenemeyen hava koşulları ile vandalizm, hırsızlık, telefon kesintileri, internet kesintileri, virüsler ile ekipman arızaları, güç kaynağı veya iletişimden kaynaklanan diğer arıza ve arızalar. Söz konusu mücbir sebep hallerinin 7 (yedi) takvim gününden daha uzun süre geçerli olması halinde, Şirket, hizmetin sunulmasını engelleyen bu tür bir olayı Şirketin internet sitesinde yayınlamak da dahil olmak üzere Müşteriyi bilgilendirecek ve Şirket, mücbir sebep halleri sırasında ve sonrasında herhangi bir iddia ve yükümlülükten muaf tutulamaz.24. DÖVİZ KUR DALGALANMASI RİSKİ.

Müşterinin şirkete herhangi bir para birimi işlemi yapmasını zorunlu kılması durumunda:

1. Söz konusu para birimini etkileyen döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklanan herhangi bir kar veya zarar, tamamen Müşteri'ye ve riski Müşteri'ye ait olmak üzere karşılanacaktır;

2. Teminat amaçlı tüm ilk ve sonraki mevduatlar, USD veya Şirketin kendi takdirine bağlı olarak seçebileceği başka bir para birimi cinsinden ve Şirketin talep etme hakkına sahip olduğu miktarlarda yapılmalıdır;

3. Şirket, müşterinin hesabındaki fonları, bu tür döviz cinsinden marjları güvence altına almak için ve şirketin kendi takdirine bağlı olarak geçerli para piyasası oranlarına göre belirleyeceği döviz kuru üzerinden dönüştürme yetkisine sahiptir.25. RİSK BİLDİRİMİ.

Müşteri, döviz işlemlerine ve diğer kaldıraçlı alım satım araçlarına yapılan yatırımların doğası gereği spekülatif olduğunu, yüksek derecede risk içerdiğini ve yalnızca teminat mevduatını kaybetme riskini alabilecek kişiler için uygun olduğunu kabul eder. Müşteri, düşük marj nedeniyle, küçük bir fiyat değişikliğinin bile Müşterinin teminat mevduatının kaybına yol açabileceğini anlar. Müşteri, finansal veya başka bir şekilde, alım satım riskini üstlenmeye istekli ve yetenekli olduğunu garanti eder ve Şirketin hesaplarını/hesaplarını muhafaza ettiğini dikkate alarak, Müşteri, bir Şirketten veya çalışanlarından, acentelerinden veya temsilcilerinden gelen ticari tavsiye veya önerilerin ardından sonuç. Müşteri, yabancı para veya Şirket tarafından sağlanan diğer enstrümanlarla işlem yaparken kâr garantisinin veya zarardan kaçınmanın imkansız olduğunu kabul eder. Müşteri, Şirketten veya herhangi bir temsilcisinden ve ayrıca Müşterinin Şirkette hesabının bulunduğu herhangi bir temsilci veya diğer kişiden bu tür garantiler almadığını ve bu Sözleşmeyi imzalamadığını kabul eder. , bu tür garantilere veya benzer beyanlara dikkat etmek veya bunlara güvenmek.


26. AYRI ANLAŞMALARIN OLMAMASI.

Müşteri, müşterinin hesabında kar elde etmeyi garanti eden veya kayıpları sınırlayan herhangi bir anlaşma da dahil olmak üzere, müşterinin şirket hesabındaki ticaretle ilgili olarak müşteri komisyoncusu, şirketin herhangi bir çalışanı veya temsilcisiyle ayrı bir anlaşmaya sahip olmadığını kabul eder. Müşteri, bu tür herhangi bir sözleşmeyi derhal yazılı olarak şirket temsilcisine bildirmeyi kabul eder. Buna ek olarak, müşteri, müşterinin hesabıyla ilgili olarak, müşterinin şirketten aldığı herhangi bir beyanattan farklı olarak yapılan herhangi bir ifadenin derhal yazılı olarak şirket temsilcisine bildirilmesi gerektiğini anlar. Müşteri, her işlemi işlemeden önce Yetkilendirmekle yükümlüdür, ancak Müşteri, şirketin sınırlı vekaletini imzalayarak yetkiyi diğer tarafa devrederse hariç. Herhangi bir çekişmeli işlem, bu Anlaşmanın gerektirdiği şekilde şirketin AML uyumluluk uzmanına bildirilmelidir. Müşteri, şirketi sorumluluktan kurtarır ve müşteriyi, yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri için bir (1) iş günü içinde şirket temsilcisine bildirmemesinden kaynaklanan tüm kayıplara veya yükümlülüklere karşı korumayı taahhüt eder. Bu bölüm kapsamında gerekli olan tüm bildirimler şirkete yazılı olarak şirketin resmi e-posta adresine gönderilmelidir.27. ORTAK HESAPLAR.

Müşterinin hesabının birden fazla kişiye ait olması durumunda, ortak hesabın tüm sahipleri hesaptaki işlemlerden kaynaklanan tüm yükümlülüklerden dolayı şirkete karşı karşılıklı olarak sorumludur ve bu sözleşmenin tüm koşullarına ve bu hesaba ilişkin diğer yazılı sözleşmelere uymayı kabul ederler. Buna ek olarak, müşteri hesabında listelenen her kişi hak kazanır:

1. Bir hesaptan ticaret;

2. Hesapla ilgili tüm yazışmaları ve belgeleri alın;

3. Hesaptan para almak, yatırmak veya çekmek;

4. Hesapla ilgili sözleşmelere girmek;

5. Hesapla ilgili tüm konularda Şirketle iş yapmak.

Şirket, ortak hesapla ilgili konularda ortak eylem talep etme hakkına sahiptir. Şirket, ortak hesap sahiplerinden bir anlaşmazlık veya çelişkili talimatlar bildirirse, şirket anlaşmazlığın çözümünü destekleyen tatmin edici belgeler elde edinceye veya ortak hesap sahiplerinin tamamı şirkete ortak talimatlar verene kadar şirket, para çekme veya hesaptan transfer kısıtlamaları da dahil olmak üzere hesaba kısıtlamalar getirebilir, ancak zorunlu olmayabilir. Ölüm halinde herhangi bir hesap sahipleri, diğer sahipleri derhal yönlendirmek, Şirketin yazılı bildirim bu gerçeği, ve Şirket, önce veya sonra, böyle bir bildirimin, tür eylem alabilir, heyecanlandırmak için böyle bir deneme, tabi bu tür belgeler, tutmak için böyle bir bölüm hesap ve sınırlamak gibi hesap işlemlerinin Şirket-ebilmek saymak için uygun koruma Şirketi ödeme, herhangi bir ek vergi, yükümlülük, ceza veya tazminat için uygun herhangi bir yasaya. Ölen hesap sahibinin mülkiyeti, kalan hesap sahiplerinin sorumluluğunda olmaya devam eder ve ikincisi, şirketin yazılı ölüm bildiriminden önce başlatılan işlemlerin tamamlanmasından veya hesabın tasfiye edilmesinden kaynaklanan yükümlülüklerden veya ilgili tarafların çıkarlarının düzeltilmesinden kaynaklanan hesapla ilgili tüm yükümlülüklerden şirkete karşı sorumlu olmaya devam eder. Her hesap sahibinin eşit bir paya sahip olduğu varsayılmaktadır.28. YÖNETİLEN HESAPLAR.

Money Manager (para Yöneticisi), Mütevelli, vasi, vasi, icracı, yönetici, Mütevelli veya yatırım Danışmanı veya müşterinin hesapta ticaret yetkisi verdiği başka bir kişi de dahil olmak üzere, hesabın yararlanıcıları adına hesapla ilgili kararlar vermeye yetkili bir kişi veya kuruluştur. Müşteri, şirketin hesapla ilgili olarak Money Manager'ın herhangi bir eylemini veya eylemsizliğini doğrulayabileceğini, ancak denetleyemeyeceğini ve Money Manager'ın eyleminin veya eylemsizliğinin bu hesap yönetimi için geçerli olan hizmet standardına uygun olup olmadığını belirlemekten sorumlu olmadığını anlar ve kabul eder ve kabul eder. Müşteri ayrıca, şirketin bir kişinin veya kuruluşun para Yöneticisi işlevlerini yerine getirme durumunun geçerliliğini veya yeteneğini belirlemekten şirketin sorumlu olmadığını anlar ve kabul eder. Müşteri, şirketin ve yetkililerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, acentelerinin ve bağlı kuruluşlarının, müşterinin Money Manager'ın eylemleri veya ihmalleri nedeniyle ortaya çıktıklarında avukatlara yapılan ücretler ve ödemeler de dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluk, talep veya masrafa tabi olmayacağını kabul eder.29. DÜZELTMELER.

Müşteri, Şirketin Sözleşmede, Düzenleyici Belgelerde ve ayrıca Şirketin web sitesinde yayınlanan bilgilerde tek taraflı olarak değişiklik ve ekleme yapma hakkını saklı tuttuğunu kabul eder. Şirket, Sözleşmeyi ve Düzenleyici Belgeleri istediği zaman değiştirme, değiştirme, revize etme, ekleme veya değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri, bu Sözleşmenin, Şirket yönetiminin yazılı izni olmaksızın, Sözleşmede yapmak istediği sözlü veya yazılı beyanlarla değiştirilemeyeceğini kabul eder. En güncel Sözleşme ve Düzenleyici Belgeler Şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır. Şirket, Müşteriye Sözleşmedeki değişikliklerle ilgili bireysel bildirimler göndermekle yükümlü değildir. Müşteri, Şirket tarafından yasal belgelerde ve diğer bilgilerde yapılan olası değişiklikleri incelemek için Şirketin web sitesini düzenli olarak ziyaret etmeyi taahhüt eder.30. POZİSYONLARIN ÖZERLİKLERİ.


Bu Sözleşme, bu Sözleşmeye yapılan tüm başvurular ve beyanlarda ve onaylarda yer alan şartlar ve koşullar, tarafların işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak tam rızasını içermektedir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya şartının geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm, ilgili mahkeme heyetinin veya düzenleyici otoritenin hükümlerine uymak için değiştirildiği veya gerekirse iptal edildiği kabul edilir. Bununla birlikte, geri kalan hüküm ve koşulların geçerliliğinden etkilenmemeli ve bu anlaşma, bu Sözleşmede böyle geçersiz veya uygulanamaz bir hüküm veya koşul bulunmamışmış gibi yerine getirilecektir.31. YASAL OLARAK BAĞLAYIC.

Bu Sözleşme, Şirkette herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir zamanda Şirket tarafından açılan tüm Müşteri hesaplarını tek tek ve toplu olarak kapsar. Müşteri, işbu Sözleşmenin kabul tarihinden önce Şirket ile yapılan tüm işlemleri onaylar ve Müşterinin kendisiyle ilgili hak ve yükümlülüklerinin bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olduğunu kabul eder. Şirket, işbu Sözleşme veya Düzenleyici Belgeler kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini (kısmen veya tamamen) üçüncü kişinin Sözleşme hükümlerini ve/veya ilgili Düzenleyici Belgeleri kabul etmesi kaydıyla üçüncü bir kişiye devretme hakkına sahiptir. Söz konusu hak ve yükümlülüklerin devri, Müşterinin bu Sözleşme veya ilgili Düzenleyici Belge hükümleri uyarınca bu tür bir bildirimi aldığı günden itibaren 10. (onuncu) iş günü yürürlüğe girecektir.32. SÖZLEŞMENİN FESHİ.


Bu Sözleşme feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Sözleşme, Müşterinin açık pozisyonu olmaması ve Şirkete karşı herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması kaydıyla, Sözleşmenin herhangi bir zamanında Müşteri tarafından feshedilebilir ve Şirket tarafından yazılı bir fesih bildiriminin fiilen alınmasıyla birlikte yürürlüğe girer. Şirketin resmi e-posta adresi. Bu tür bir fesih, taraflardan herhangi birini bu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden kurtarmaz ve Müşteriyi bu Sözleşme ile bağlantılı olarak daha önceki işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklerden kurtarmaz. Müşterinin bu Sözleşmenin kurallarına ve Düzenleyici Belgelere uymadığına dair herhangi bir şüphe varsa ve/veya Müşterinin Şirketin teknik zafiyetlerinden yararlanmaya yönelik manipülasyonlar gerçekleştirdiğine dair şüpheler varsa, Şirket, kendi takdirine bağlı olarak bu hakka sahiptir. , Müşteriye önceden haber vermeksizin ve sebeplerini açıklamadan, işlemleri iptal etmek, bu Müşterinin Şirket hizmetlerine erişimini kısıtlamak, Müşterinin hesabını bloke etmek ve Müşterinin Şirkete olan mevcut borcunu silmek için önlemler almak ve Müşteri ile Sözleşmeyi feshedebilir.33. HASAR VE TAZMİNAT İÇİN TAZMİNAT.

Müşteri kabul eder serbest sorumluluk ve tazminat, Şirket kuruluşları, çalışanları, aracıları, правопреемникам zarar ve diğer yükümlülükler, zararlar, masraflar ve harcamalar dahil olmak üzere avukat ücretleri, tahakkuk Şirket hatasından kaynaklanan Müşteri tam zamanında yükümlülüklerini yerine Müşteri, bu Sözleşme kapsamında veya herhangi bir taahhüt veya garanti Müşteri sadık ve doğru. Müşteri ayrıca, işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün ve şirket ile Müşteri arasındaki diğer sözleşmelerin yerine getirilmesinde şirketin uğradığı avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere şirkete tüm kayıp, masraf ve masrafları zamanında ödemeyi kabul eder.34. ÜÇÜNCÜ BİR TARAFA FON DEVRİ.


Şirket, Müşteri'den aldığı fonları üçüncü bir tarafla veya üçüncü bir taraf aracılığıyla finansal işlemler yürütmek amacıyla depolamak veya kontrol etmek amacıyla üçüncü bir tarafa (örneğin bir banka, piyasa, aracı komisyoncu, OTC karşı tarafı veya takas odası) aktarabilir. veya Müşterinin finansal işlemle ilgili olarak teminatı güvence altına alma yükümlülüğü altındaki gereklilikleri (örneğin, ilk teminat gerekliliklerini) karşılamak için. Şirket, Müşterinin parasını transfer ettiği herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir eyleminden veya ihmalinden sorumlu değildir. Şirketin para transfer ettiği üçüncü şahıs, bunu bir havuzlanmış hesapta saklayabilir, bu nedenle bu parayı diğer Müşterilerin parasından veya üçüncü şahsın kendi parasından ayırmak her zaman mümkün değildir. Üçüncü bir şahsın dahil olduğu iflas veya benzeri bir durum olması durumunda, Şirket, Müşteri adına yalnızca teminatsız bir talepte bulunabilir ve Şirket tarafından üçüncü şahıstan alınan paranın, Şirket tarafından tahsil edilmesi nedeniyle Müşteri risk altındadır. Müşterinin ilgili hesaba ilişkin talebini karşılamaya yeterli olmaması. Şirket, herhangi bir olası kayıp için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez. Şirket, Müşterinin parasını kendisi için teminat alabilecek, stopaj veya bu parayı tazmin etme hakkına sahip olan bir üçüncü şahıs saklama kuruluşuna yatırabilir. Şirketin iş yaptığı banka veya komisyoncu, Müşterinin çıkarlarıyla çatışan çıkarlara sahip olabilir.35. KARŞI TARAFIN RIZASI.

Sözleşmeyi imzalayan taraflar, müşterinin hesabında yapılan herhangi bir işlem için şirketin müşterinin karşı tarafı olarak hareket edebileceğini burada teyit eder ve kabul ederler. Müşteri, satın alma / satma emirlerinin yerine getirildiği herhangi bir bankanın, kurumun, borsanın veya ticaret odasının kural veya yönetmeliklerinde yer alan kısıtlamalara ve koşullara tabi olarak bu tür işlemleri burada kabul eder.36. ŞARTLAR VE BAŞLIKLAR.

"Şirket" terimi, Şirketi (bütün çalışanları vb. dahil), şubelerini, bölümlerini, haleflerini ve atananları kapsar. "Müşteri" terimi, Sözleşmeyi gerçekleştiren taraf (veya taraflar) anlamına gelir. "Sözleşme" terimi, uygulanmalarına bakılmaksızın Müşterinin Şirket ile olan hesabının sürdürülmesi ile bağlantılı olarak Müşteri tarafından gerçekleştirilen diğer tüm anlaşmaları ve yetkilendirmeleri içerir. Bu Sözleşmedeki paragraf başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla kullanılmıştır ve Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanmasını sınırladığı veya anlamını etkilediği kabul edilmemektedir.37. SÖZLEŞMENİN KABUL EDİLMESİ.

Bu Sözleşme, şirket tarafından kabul edilen bir sözleşme olarak kabul edilmez ve müşteri Bilgileri Şirket tarafından doğrulanana ve onaylanana kadar müşteri ile şirket arasında bağlayıcı bir sözleşme haline gelmez.38. DAVA HÜKÜMLERİ.

Müşteri, bir yandan Şirket, çalışanları veya acenteleri ile diğer yandan Müşteri arasında bu Sözleşme veya Müşterinin Şirket'teki hesabıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir hukuk davası veya diğer yasal işlemlerin başlatılması gerektiğini kabul eder. , yalnızca Saint Vincent ve Grenadinler'de bulunan ilgili makam tarafından değerlendirilir ve izin verilir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen iddia veya takibatlardan herhangi biri ile ilgili olarak jüri takibatından feragat eder ve yukarıda bahsi geçen işlemleri başka herhangi bir yere ve yargı yetkisine devretme hakkından feragat eder. Türü ne olursa olsun, bu Sözleşmeden veya bu Sözleşme kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili hiçbir adli işlem, sebebin ortaya çıkmasından itibaren bir yıldan fazla bir süre Müşteri tarafından gerçekleştirilemez.39. DÜZENLEYİCİ YASALAR VE YARGI YETKİSİ.


Bu anlaşma ve bu Anlaşma kapsamındaki tarafların hak ve yükümlülükleri, seçim hakkı ilkelerine bakılmaksızın St. Vincent ve Grenadin yasaları tarafından her şekilde düzenlenir, yorumlanır ve uygulanır. Müşteri, böyle bir dava yerinin rahatsız edici olduğu veya müşteriye karşı yasal olarak geçerli olmadığı konusunda hiçbir zaman hak iddia etmemeyi kabul eder.40. KAYITLAR.

Müşteri, müşteri ile Müşteri hesabıyla ilgili şirket personeli arasındaki tüm görüşmelerin otomatik sesli uyarı cihazı kullanılarak veya kullanılmadan elektronik olarak kaydedilebileceğini kabul eder ve kabul eder. Müşteri ayrıca, şirketin bu kayıtları ve transkriptleri, müşterinin veya şirketin katılımı ile ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık veya dava ile bağlantılı olarak herhangi bir tarafın kanıtı olarak kullanmayı kabul eder. Müşteri, şirketin bu kayıtları düzenli aralıklarla şirketin belirlediği prosedürlere uygun olarak imha ettiği ve müşterinin bu tür kayıtları imha etmeyi kabul ettiği konusunda işbu vesile ile bilgilendirilir.41. ŞİRKET WEB SİTESİNİN KULLANIMI.

Web sitesi, Şirketin www.ecn.broker web sitesi ve Şirketin kaydettirebileceği ek web siteleri anlamına gelir. Web sitesi, Müşteriye içerik ve bilgi sağlar. Web sitesindeki içerik kolaylık sağlamak için sağlanmıştır, ancak yanlış veya güncel olmayabilir. Müşteri, Müşterinin resmi hesap kayıtları olarak her zaman işlem onaylarına ve Müşteri beyanlarına güvenmeyi kabul eder. Üçüncü şahıslar tarafından Şirkete sağlanan ve Şirketin ayrıca Müşteriye sağladığı ve piyasa verilerini, haberleri, araştırmaları, mali analizleri, yorumları veya araçları içeren mali veya yatırım bilgileri, Müşterinin hesabıyla özel olarak ilişkilendirilemez. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, Şirket'in güvenilir bulduğu ancak güvenilirliğini garanti etmediği kaynaklardan sağlanmaktadır. Şirketin web sitesinde verilen bilgiler Müşteri için kişiselleştirilmemiştir ve Müşteri, Müşteriye sağlanan bilgilerin Müşteriye herhangi bir para birimi veya varlığın satın alınması ve/veya satılması konusunda tavsiye niteliğinde olmadığını kabul eder. Şirket, Müşteriye bildirimde bulunmaksızın Şirket web sitesinin herhangi bir bölümünü değiştirme, revize etme, değiştirme, ekleme, güncelleme, silme veya sonlandırma hakkına sahiptir. Web sitesi, üçüncü taraf web sitelerine köprüler içerebilir. Şirket, bu tür üçüncü taraf web siteleri tarafından sağlanan bilgi veya içerikten sorumlu değildir. Müşteri, Şirketin web sitesi ve Müşterinin Kişisel Hesabı aracılığıyla Müşteriye sunulan piyasa verilerinin, haberlerin ve diğer bilgilerin Müşteri tarafından kişisel kullanıma yönelik olduğunu ve Müşterinin bu bilgileri herhangi bir biçimde yeniden iletmeyeceğini veya yayınlamayacağını kabul eder. yazılı izin olmadan Şirketler.42. DİL ÖNCELİK

Anlaşmazlıklar ortaya çıkarsa, söz konusu Sözleşmenin ve ilgili düzenleyici belgelerin İngilizce sürümü, söz konusu Sözleşmenin ve ilgili düzenleyici belgelerin diğer dillerdeki sürümlerine göre önceliğe sahiptir.