FAALİYETLERİMİZİ DÜZENLEYEN BELGELER
GDPR politikası
MÜŞTERİ GİZLİLİK VE VERİ İŞLEME POLİTİKASI
Sibilit ltd (Registration number 164483, Address: Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe, Seychelles) kişisel, finansal ve müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumaktan sorumludur. Müşteri, Şirkette bir ticaret hesabı açarak, kişisel bilgilerin Şirket tarafından aşağıda açıklandığı şekilde ve yürürlükteki veri koruma mevzuatına (Genel Koruma Yönetmeliği dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere General Protection Regulation (EU) 2016/679 («GDPR») ve veri işleme yasasına (Data Processing Law). ) uygun olarak toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve kullanılmasına işbu belgeyle rıza gösterir.


GDPR ve Veri İşleme Kanunu amaçları doğrultusunda Şirket, veri denetleyicisidir.1. KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASIŞirket, müşterinin ticaret hesabını açmak, işlemleri gerçekleştirmek, müşteri varlıklarını ve gizliliğini korumak ve müşterilere ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlamak için gerekli bilgileri toplar. Bu bağlamda, şirket, belirli durumlarda müşterilerden, bankalardan ve / veya kredi kuruluşlarından ve / veya yerleşim kurumlarından ve / veya şirketin hizmetlerini etkin bir şekilde sunma gereksinimlerine ve tercihlerine göre müşteri profili oluşturmasına yardımcı olacak diğer kaynaklardan bilgi toplamasını talep edebilir. Şirket, müşteri tarafından seçilen hizmetleri sağlamak için gerektiğinde müşteri kredi kartı bilgilerini toplayabilir. Şirketin topladığı bilgiler, müşterilerini iletişim kurmak ve tanımlamak için gerekli bilgileri içerir. Şirket ayrıca belirli demografik bilgileri de toplayabilir, müşterinin doğum tarihi, eğitimi, mesleği de dahil olmak üzere. Şirket ayrıca ticaretle ilgili bilgileri de değerlendirir.


Şirket ayrıca kişisel olmayan bilgileri, yani son kullanıcıyı tanımlamamıza izin vermeyen bilgileri de toplar.


Topladığımız diğer tüm bilgiler kişisel bilgilerdir ve son kullanıcıyı tanımlamamızı sağlar:


 1. Kimlik belgeleri
  Kimliğinizi ve ikametinizi teyit etmek için sizden talep ettiğimiz belgeler. Bu tür bilgiler, Durum Tespiti aşamasında Şirket tarafından sağlanan hizmetleri kullanarak işlemleri gerçekleştirmek için toplanır ve Şirket tarafından herhangi bir zamanda ek olarak talep edilebilir.
 2. Kayıt Bilgileri
  Size hizmetlerimizi sunabilmemiz için kayıt aşamasında adınızı, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı bize vermenizi rica ederiz.
 3. Gönüllü olarak ifşa edilen bilgiler
  Hizmetlerimizi kullanırken, bizimle herhangi bir şekilde iletişime geçmeniz de dahil olmak üzere, kendiniz hakkında gönüllü olarak sağladığınız bilgileri topluyoruz.
 4. Cihaz verileri
  Bu, cihazınızdan topladığımız ve IP adresinizi, benzersiz tanımlayıcılarınızı ve şirket hizmetlerini kullanma faaliyetinizle ilgili diğer bilgileri içeren bilgilerdir.

Size sunduğumuz hizmetler ve sizinle olan mesleki ilişkimiz ile bağlantılı olarak sizinle elektronik, telefon, şahsen veya başka bir şekilde yaptığımız her türlü iletişimi kaydedebiliriz. Bu kayıtlar yalnızca Şirketin mülkiyetinde olacak ve Şirket ile sizin aranızdaki ilişkinin kanıtı olarak kullanılacaktır. Bu tür kayıtlar, bir uyarı sinyali veya başka herhangi bir ek bildirim kullanılmadan yapılabilir.2. KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMIŞirket, müşterilerinin kişisel bilgilerini sadece kaliteli hizmet sunmak ve müşterilerinin güvenliğini sağlamak için gerektiği kadar kullanır. Bu bilgiler Şirketin hizmetlerini geliştirmesine, Şirketin web sitesinde gezinme deneyimini kişiselleştirmesine ve müşterilerini müşterilerle ilgili ek ürünler, hizmetler veya promosyonlar hakkında bilgilendirmesine olanak tanır ve bu bağlamda müşteriler bu verilerin bu tür durumlarda kullanılmasını kabul eder.


Şirketin, kendi başına sizi kişisel olarak tanımlayamayacağı, toplanan bilgileri anonimleştirebileceği veya kimliğini gizleyebileceği belirtilmelidir. Ayrıca, kişisel bilgilerin ve kişisel olmayan bilgilerin kombinasyonu, kişisel bilgi olarak ele alınacak ve birleşik olarak kalırken benzer şekilde işlenecektir. Kişisel veriler, sözleşme ilişkisi süresince ve sona erdikten sonra 5 yıl ve 7 yıl vergi amaçlı olarak saklanır.


 1. Kişisel bilgilerin korunması
  Müşteri tarafından Şirket'e sağlanan her türlü kişisel bilgi, gizli olarak kabul edilecek ve yalnızca Şirket ve iştirakleri içinde aktarılacak ve herhangi bir düzenleme veya yasal işlem olmadığı sürece üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir. Bu tür bir açıklamanın kanunen gerekli olması veya herhangi bir düzenleyici kurumun talebi üzerine, düzenleyici kurum tarafından aksi talep edilmediği sürece, bilgiler «bilmesi gereken bazında» açıklanacaktır. Bu gibi durumlarda Şirket, bilgilerin gizliliği konusunda üçüncü kişiyi doğrudan bilgilendirmekle yükümlüdür.
 2. Şubeler ve ortaklar
  Şirket, bu tür bir bağlı kuruluşun, müşterilerine ürün veya hizmet sağlamak için bu tür bilgileri makul bir şekilde talep etmesi durumunda, bağlı kuruluşlarla bilgi paylaşabilir. Şirket, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve yalnızca müşterilerin şirketten izin alması durumunda uygun bir şekilde teslim edilen ek benzer ürünler ve hizmetler sunmak için ortakları, şubeleri ve iştirakleri ile bilgi paylaşab.
 3. Bağlı olmayan üçüncü taraflar
  Şirket, bu Politikada açıklanan durumlar dışında müşterilerin kişisel bilgilerini üçüncü taraflara satmaz, lisanslamaz veya ifşa etmez.
  Şirket, yasalar, düzenleyici kurumlar ve diğer devlet kurumları tarafından talep edildiği takdirde kişisel bilgileri üçüncü taraflara ifşa etme hakkını saklı tutar. Şirket, şirkete ve / veya müşterilerine hizmet sunmak için makul bir şekilde gerekli olduğu sürece, kredi kurumları veya ödeme sistemleri için gerekli bilgileri de ifşa edebilir.
  Buna ek olarak, şirket, fatura işleme, sipariş yürütme ve Müşteri Hizmetleri, Müşteri Memnuniyeti anketleri veya şirketin işletmesiyle ilgili diğer veri toplama faaliyetleri gibi belirli dahili işlevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak için üçüncü tarafları da dahil edebilir. Bu şekilde açıklanan bilgilerin kullanımı, yukarıdakilerin yerine getirilmesiyle kesinlikle sınırlıdır ve başka herhangi bir amaç için izin verilmez. Şirketin kişisel bilgileri paylaştığı tüm üçüncü taraflar, bu tür kişisel bilgileri ilgili tüm yasalara uygun olarak ve Şirket ile aynı ölçüde korumakla yükümlüdür. Şirket, kendi görüşüne göre müşterilerine gerekli koruma seviyesini sağlamayan üçüncü şahıslara kişisel bilgileri aktarmayacaktır.
  Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla kullanmalarının bir parçası olarak, bağlı olmayan üçüncü taraflar şunlardır:
  • bize idari, BT hizmetleri, internet pazarlama analizi ve Optimizasyonu, finansal, düzenleyici, düzenleyici, sigorta, araştırma veya diğer hizmetler gibi hizmetleri sunmak için sözleşme yapmış olan servis sağlayıcılar ve danışmanlar;
  • işlemlerinizi gerçekleştiren ödeme sistemleri ve bankalar;
  • iş hedeflerimizden herhangi birini denetleyen, yardımcı olan veya tavsiyede bulunan denetçiler, yükleniciler veya diğer danışmanlar.


3. MÜŞTERİLERLE İLETİŞİM


Şirket zaman zaman, Şirket ve finansal piyasadaki işlemler hakkında ek bilgi sağlamak için müşterilerle telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçebilir.


 1. Müşteri hakları
  Şirket, müşterilerinin gizliliğine saygı duymak ve bunları korumak için mümkün olan tüm araçları kullanır. Müşteri istediği zaman Şirket ile iletişime geçebilir ve şunları talep edebilir:
  • Şirketin topladığı ve işlemeye konu olan her türlü kişisel bilgiye erişim, kopyalama talebinde bulunma, düzeltme veya silme hakkı, ayrıca verileri elde etme yöntemleri, işleme nedenleri, işlenen veri kategorileri ve işleme sisteminde otomatik veri işlemenin temeli;
  • İşleme sınırlama hakkı. Kişisel verilerinizin kısıtlanmasını veya hariç tutulmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Şirket, yasa ve yönetmeliklere uymak için kişisel verileri saklayabilir, ancak kullanmayacaktır.
  • İtiraz hakkı. Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Şirket, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak verilerinizi işlemeye devam edebilir.
  • Onayı geri çekme hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için onayınızı aldıysak, bu onayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bu durumda şirket, 10 iş günü içinde sizinle olan profesyonel ilişkilerini sona erdirmek zorunda kalacaktır.
  • Silme Hakkı. Kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Şirketin, kendisine dayatılan diğer yasal yükümlülükler uyarınca talebinizi yerine getirmeyi reddedebileceği ve bize sağladığınız bilgileri saklamamız gerekebileceği unutulmamalıdır.
  • Veri taşınabilirliği hakkı, kişisel verilerinizi çeşitli hizmetlerde kendi amaçlarınız için almanıza ve yeniden kullanmanıza olanak tanır. Şirket bu bilgileri size ücretsiz olarak sağlar, ancak bu hakkın kötüye kullanılması durumunda talebinizle orantılı olarak sizden makul bir ücret talep edebiliriz.

  Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi kabul etmiyorsanız ve / veya yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, info@ecn.broker adresine bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçin ve size 14 takvim günü içinde cevap vereceğiz. Çözülmemiş sorunlarınız olması durumunda, ilgili veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.
 2. Pazarlama
  Şirket, bazı durumlarda, Müşterilere Şirketin sunduğu benzersiz promosyon teklifleri hakkında bilgi vermek için müşterilerle telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçebilir. Şirketle daha fazla iletişim kurmaktan vazgeçmek isteyen herhangi bir kişi, herhangi bir zamanda bu tür promosyon tekliflerini almaktan vazgeçme hakkına sahiptir. Aboneliğinizi iptal ederseniz, Şirket iletişim bilgilerinizi pazarlama e-posta listesinden çıkaracaktır.
 3. Sorumluluğun sınırlandırılması
  Şirket, başvurduğu sitelerin gizlilik politikalarından veya içeriğinden sorumlu değildir ve müşteriler tarafından sağlanan veya bu siteler tarafından toplanan bilgilerin kullanımını veya korunmasını denetlemez. Bir müşteri üçüncü bir web sitesinden veya bağlantılı web sitesinden bir bağlantıya tıkladığında, müşteriden kayıt işlemini tamamlaması veya diğer kişisel bilgileri sağlaması istenebilir. Lütfen bu tür bilgilerin üçüncü bir tarafça kaydedildiğini ve söz konusu üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabi olduğunu unutmayın.


4. ÇEREZ DOSYALARIŞirket, müşterilerin ticaret işlemlerinin güvenliğini sağlamak ve web sitesinin verimliliğini artırmak için çerezleri kullanır. Şirket tarafından kullanılan çerezler, kişisel bilgileri veya diğer gizli bilgileri içermez.


Şirket tarafından kullanılan çerezler:


 • «kalıcı çerezler» - sitemizde salt okunurdur, cihazınızda belirli bir süre saklanır ve tarayıcınızı kapattığınızda silinmez. Bu tanımlama bilgilerini kim olduğunuzu öğrenmek için kullanırız ve bu da bir sonraki oturum açışınızda tercihlerinizi belirlememize olanak tanır.
 • «oturum çerezleri» - yalnızca sistemin normal kullanımını sağlayan tarama oturumu sırasında saklanırlar ve tarayıcı kapatıldığında silinirler.

Tarayıcınızın ayarlarını izleyerek çerezleri silebileceğinizi unutmayın, ancak sağladığımız hizmetlerin bazı işlevlerinin çalışabilirliği düşük olabileceğinden, çerezleri devre dışı bırakmak web tarama deneyiminizi kısıtlayabilir.


Şirket, web sitesinin kullanım istatistiklerini saygın reklam şirketlerine ve Bağlı kuruluş pazarlama şirketlerine sağlayabilir. Bu tür reklam şirketleri tarafından toplanan bilgilerin kişisel olarak tanımlanamayacağına dikkat edilmelidir. Bir Web sitesini yönetmek ve geliştirmek için Şirket, web sitesinin kullanımı ve istatistiksel kapsamı hakkındaki bilgileri izlemek ve analiz etmek için üçüncü tarafları kullanabilir. Üçüncü taraf davranışları izlemek için çerezleri kullanabilir ve çerezleri şirket adına ayarlayabilir. Bu çerezler herhangi bir kişisel bilgi içermez.5. POLİTİKA GÜNCELLEMESİŞirket, bu politikayı zaman zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Müşterilerin kişisel bilgilerinin toplanması, işlenmesi veya kullanılmasına ilişkin esaslar da dahil olmak üzere Şirket'in bu politikada önemli bir değişiklik yapması durumunda, revize edilen politika Şirket'in internet sitesine yüklenecektir. Bu nedenle müşteriler, revize edilmiş politikanın web sitesinde elektronik olarak yayınlanmasını Şirket tarafından gerçek bir bildirim olarak kabul etmeyi kabul eder. Bu Şirket politikasıyla ilgili herhangi bir ihtilaf, Müşteri Sözleşmesi uyarınca bildirime ve düzenlemeye tabidir. Şirket, bu politikanın hükümlerine uygun olarak Şirket tarafından bilgilerin toplanması, işlenmesi ve açıklanması hakkında güncel bilgiler elde etmek için müşterilerini bu politikayı periyodik olarak gözden geçirmeye teşvik eder.